Kdo jsem a co pro vás můžu udělat?

Jsem Petra Badalec, vaše tlumočnice a překladatelkaVěřím, že profesionální překlad a tlumočení jsou klíčem k úspěšné komunikaci napříč kulturami. 

Díky tlumočení budete moct na své akci vyjít vstříc potřebám českého i zahraničního publika. Ráda se stanu vaším hlasem z tlumočnické kabiny nebo přímo na pódiu či u jednacího stolu. Zajistím, že vám bude skvěle rozumět a vy naopak snadno porozumíte ostatním. 

Čtivé a správné překlady a lokalizace zaručí, že vaše webové stránky, prezentace, dokumenty či marketingové texty budou mluvit jazykem vašich cílových zákazníků.

Proč právě já?

Vzdělání

Mám specializované vysokoškolské vzdělání v oboru překladatelství a tlumočnictví. Kromě něj jsem vystudovala také češtinu, díky čemuž mohu svým klientům překlady i tlumočení na špičkové jazykové úrovni. 

Pravidelně si rozšiřuji odborné znalosti doma i v zahraničí. Absolvovala jsem stáž v tlumočnické službě Evropského parlamentu v Bruselu nebo specializovaný kurz překladu právních textů Juridikum.

Certifikace

Jsem akreditovanou externí tlumočnicí institucí EU

Své jazykové znalosti mohu doložit certifikátem nejvyšší jazykové úrovně ve všech svých pracovních jazycích (angličtině, němčině i španělštině). Disponuji také několika certifikacemi pro tlumočení specializovaných kurzů.

Zkušenosti

Mám za sebou desítky úspěšně odtlumočených akcí. Často tlumočím například na konferencích, kongresech, společenských událostech, obchodních schůzích, v médiích a na kulturních akcích.

Jako překladatelka jsem přeložila tisíce normostran dokumentů a ve spolupráci s nejvýznamnějšími českými nakladatelstvími více než 30 knižně vydaných titulů.

Reference

Měli jsme na našem radiodiagnostickém oddělení to potěšení přivítat tlumočnici paní magistru Petru Badalec při zaškolování personálu do ovládání nové computerové tomografie. Jednalo se o překlad anglického výkladu školitele. Nestačili jsme se divit při sledování této drobné dámy "v akci" - jejím bleskurychlým poznámkám do bločku a následnému pohotovému překladu, pro nás zcela srozumitelnému, protože paní magistra rychle vnikla i do odborné problematiky zdravotnické i technické ohledně vysvětlovaného softwaru. Tímto nám všem velice úkol ulehčila. Je to úžasná erudovaná, velmi příjemná a navíc skromná dáma. Spolupracovat s ní byl opravdu zážitek. Mohu ji zodpovědně a s klidným srdcem doporučit.

MUDr. Josef Harcuba

primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice Strakonice

S Petrou Badalec spolupracujeme již několik let, jejích služeb využíváme především k překladům textů, které slouží k prezentaci naší práce v zahraničních architektonických soutěžích či v médiích. Její práci jsme ocenili také při tvorbě nového firemního webu a jeho anglické mutace. Zvládne si vždy perfektně a rychle poradit s technickou částí textu, ale i s popisem estetiky stavby a mnohdy vzletného záměru architekta, což není snadné spojení.

Prodesi/Domesi

architekti realizující dřevostavby

Petra Badalec byla vynikající. Polovina hostů na naší svatbě mluvila pouze česky a druhá polovina pouze anglicky. Petra přišla s předstihem, měla dopředu připravené podklady ke každému řečníkovi a navíc jim pomohla projevy vylepšit. Plynule vše tlumočila do angličtiny a češtiny, a dokonce upravovala vtipy, slovní hříčky a rýmy tak, aby dávaly smysl napříč oběma jazyky. V mnoha případech byly projevy, které Petra tlumočila, převedeny lépe, srozumitelněji a vtipněji než původní přednes a mnozí hosté si její působivý výkon pochvalovali. Petra opravdu přispěla k tomu, aby náš výjimečný den proběhl hladce. Milerádi bychom si ji najali znovu a vřele ji doporučujeme!

Jon a Lana Akassovi

novomanželé

Petra je fantastická tlumočnice! Díky ní jsme mohli uspořádat naši dvojjazyčnou konferenci. Nejenže svým tlumočením skvěle zajistila, aby naše panelová diskuse probíhala co nejplynuleji (a to v reálném čase!), ale byla zjevně velmi dobře připravená a působila velice příjemně. Její služby bych vřele doporučila v kterémkoli odvětví a pro jakoukoli příležitost.

Kara Weekes

ředitelka komunikace s veřejností ve viaGood 

Paní Badalec zprostředkovávala tlumočení na dvou akcích prestižního designového festivalu Zlin Design Week. Svoji práci zvládla naprosto skvěle a zodpovědně. Sama si nachystala potřebnou přípravu a při organizaci byla velmi proaktivní. Je vidět, že je to profesionál v tom, co dělá. S takovými lidmi je poté radost spolupracovat.

Adéla Pokorná

Zlín Design Week

Petra je fantastická tlumočnice! Díky ní jsme mohli uspořádat naši dvojjazyčnou konferenci. Nejenže svým tlumočením skvěle zajistila, aby naše panelová diskuse probíhala co nejplynuleji (a to v reálném čase!), ale byla zjevně velmi dobře připravená a působila velice příjemně. Její služby bych vřele doporučila v kterémkoli odvětví a pro jakoukoli příležitost.

Kara Weekes

ředitelka komunikace s veřejností ve viaGood

Petra se rychle stala nedílnou a důležitou součástí týmu virtuální asistence. Skutečnost, že je sama vyškolenou konferenční tlumočnicí, byla velkou výhodou, neboť bez problémů pochopila, v čem spočívá činnost našeho oddělení. Velice rychle si osvojila technickou stránku věci –⁠ práci s Webexem, videokonferenčními platformami i platformami pro vzdálené simultánní tlumočení, jako je Interactio. Je to inteligentní mladá žena, která přemýšlí a pracuje velmi strukturovaným způsobem a zároveň se snadno přizpůsobuje novým situacím a výzvám. Je bystrá, kreativní a orientovaná na řešení problémů. Právem si je jistá svými schopnostmi a dovednostmi a je vynikající týmovou hráčkou.

Catherine Pearson

generální ředitelství pro logistiku a tlumočení konferencí Evropského parlamentu

S Petrou Badalec od roku 2017 pravidelně spolupracujeme na adaptačně-integračních kurzech Vítejte v České republice konaných pod záštitou Ministerstva vnitra ČR. Jejich cílem je seznámit účastníky s jejich právy a povinnostmi souvisejícími s pobytem na území České republiky. Petra konsekutivně tlumočí obsah čtyřhodinového kurzu do angličtiny pro účastníky a také případné dotazy pro lektora do češtiny. Díky svému tlumočnickému vzdělání a zkušenostem nemá problém přesně a vhodně přetlumočit i delší úseky, a zprostředkovat tak obsah kurzů našim klientům. Navíc si hravě poradí i s oříšky vyplývajícími z mezikulturních rozdílů. S její prací profesionální tlumočnice jsme naprosto spokojeni a neváháme ji proto vřele doporučit i dále.

Amra Mešić

Koordinátorka tlumočení AIK