Vzdělání

Jsem Mgr. Petra Badalec, profesionální konferenční tlumočnice a překladatelka. 

Mám specializované vysokoškolské vzdělání v oboruVystudovala jsem bakalářský dvouobor Bohemistika (Český jazyk a literatura) a Mezikulturní komunikace a následně jsem získala magisterský titul v oboru Překladatelství a tlumočnictví na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jsem členkou profesní asociace Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP). Od roku 2023 jsem také akreditovanou externí tlumočnicí institucí EU.

Jako každý profesionál vím, že sebevzdělávání nikdy nekončí, a tak se pravidelně účastním seminářů, zahraničních kurzů, stáží a konferencí, abych si rozšířila odborné vědomosti a dovednosti. Absolvovala jsem například intenzivní tlumočnický kurz v německém Germersheimu, stáž v tlumočnické službě Evropského parlamentu v Bruselu nebo specializovaný kurz překladu právních textů Juridikum. 

Pro tlumočníky a překladatele jsou samozřejmě klíčové jazykové znalosti. Ty mohu doložit certifikátem úrovně C2 v obou svých pracovních jazycích. Ačkoli aktuálně pracuji hlavně s angličtinou a němčinou, hovořím také plynně španělsky a francouzsky. Díky tomu, že jsem vystudovala i češtinu, mohu svým klientům po jazykové stránce zaručit texty i tlumočení na špičkové úrovni.

Zkušenosti

Jazyky a mezikulturní komunikace nejsou jen mým povoláním, ale také největší vášní. Tlumočení a překládání se aktivně věnuji již řadu let a neustále si rozšiřuji obzory.

Získala jsem zkušenosti nejen s překladem textů z tak rozmanitých oblastí jako je například právo, marketing, informační technologie, medicína či psychologie, ale rovněž jsem měla tu čest přeložit ve spolupráci s nejvýznamnějšími českými nakladatelstvími více než 20 knižně vydaných titulů. Můžete mě znát i jako autorku českých titulků filmů a seriálů na populárních streamovacích platformách.

Mám bohaté zkušenosti s tlumočením na konferencích a odborných seminářích z řady oborů a mám za sebou již několik desítek úspěšně odtlumočených akcí. Často tlumočím např. na ekonomických či politických schůzích, medicínských a farmakologických prezentacích, kulturních akcích nebo na integračních kurzech pro cizince, jakožto vyškolená tlumočnice jsem ale schopna se připravit téměř na jakýkoli typ akce.

Reference

S Petrou Badalec spolupracujeme již několik let, jejích služeb využíváme především k překladům textů, které slouží k prezentaci naší práce v architektonických soutěžích či v médiích. Její práci jsme ocenili také při tvorbě nového firemního webu a jeho anglické mutace. Zvládne si vždy perfektně a rychle poradit nejen s technickou částí textu, ale i s popisem estetiky stavby a mnohdy vzletného záměru architekta, což rozhodně není snadné spojení.

Alžběta Schmidová

Prodesi/Domesi

Petra je fantastická tlumočnice! Díky ní jsme mohli uspořádat naši dvojjazyčnou konferenci. Nejenže svým tlumočením skvěle zajistila, aby naše panelová diskuse probíhala co nejplynuleji (a to v reálném čase!), ale byla zjevně velmi dobře připravená a působila velice příjemně. Její služby bych vřele doporučila v kterémkoli odvětví a pro jakoukoli příležitost. Kara Weekes

ředitelka komunikace s veřejností 

ve viaGood 

S Petrou již roky spolupracujeme na adaptačně-integračních kurzech konaných pod záštitou Ministerstva vnitra ČR určených cizincům. Petra díky svému tlumočnickému vzdělání a zkušenostem nemá problém přesně a vhodně přetlumočit i delší úseky, a zprostředkovat tak obsah kurzů našim klientům. Navíc si hravě poradí i s oříšky vyplývajícími z mezikulturních rozdílů. S její prací profesionální tlumočnice jsme naprosto spokojeni a neváháme ji proto vřele doporučit i dále.

Amra Mešić  

Koordinátorka kurzů Vítejte v ČT


Více referencí od klientů zde