Tlumočení

Nabízím simultánní, konsekutivní a doprovodné tlumočení, včetně tzv. šušotáže v jazykové kombinaci čeština, angličtina a němčina. Vím, že každá akce a každý klient si vyžaduje trochu odlišný přístup, a tak dokážu poskytnout službu šitou na míru vašim potřebám.

Poskytuji také tlumočení na dálku  (např. přes platformy Interactio, KUDO, Webex, Zoom, Voiceboxer či Interprefy).

  • SIMULTÁNNÍ (KABINOVÉ) TLUMOČENÍ  

Tlumočník sedí v kabině a tlumočí projev zároveň s přednesem řečníkaTento typ tlumočení se využívá převážně pro konference, přednášky či jiné akce s velkou účastí. Simultánní tlumočení je kognitivně velmi náročné, a provádí se proto zpravidla ve dvou. Zkušeného kolegu vám velmi ráda doporučím.

  • KONSEKUTIVNÍ (NÁSLEDNÉ) TLUMOČENÍ

U konsekutivního jednání přednáší řečník svůj projev po úsecích (obvykle 2 8 minut dlouhých) a tlumočník ho poté převádí do jiného jazyka. Tento typ tlumočení se hodí například pro obchodní jednání, projevy na pódiu nebo menší kurzy či semináře.  Při konsekutivním tlumočení používám profesionální tlumočnickou notaci, která mi umožňuje přesně převést vše, co bylo řečeno.

  • DOPROVODNÉ TLUMOČENÍ

Tento typ tlumočení lze využít třeba při méně formálních setkáních či např. v průběhu oficiální večeře. Je možné poptat také tzv. šušotáž, kdy tlumočník simultánně šeptem tlumočí pro jednoho z účastníků či malou skupinku. 

Překlady

Poskytuji překladatelské služby, a to konkrétně překlady textů z a do angličtiny a rovněž z a do němčiny. Při překladech, u kterých je to vhodné, používám nejmodernější překladatelské nástroje CAT tools. Ráda vám vyhotovím i expresní překlady nebo zprostředkuji korekturu rodilými mluvčími.

Jako profesionální překladatelka vám zajistím nejen adekvátní a správný překlad textu včetně přesné odborné terminologie, ale postarám se také, aby překlad působil přirozeně a nedrhl. Na rozdíl od online překladačů se navíc popasuji i s mezikulturními rozdíly nebo slovními hříčkami. Věřím, že kvalitně odvedenou službu klient rozhodně pozná.

Poskytuji překlady různých druhů textů (např. beletriičlánky pro média, firemní dokumentace, smlouvy, oficiální korespondence, texty na web apod.). Specializuji se zejména na záležitosti EU, medicínu a přírodní vědy (životní prostředí, udržitelný rozvoj, biologie), právní texty (především smlouvy), psychologii a marketing.